தமிழ் தொல்லியல் யின் அர்த்தம்

தொல்லியல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தொல்பொருள்களைக் கண்டறிந்து வெளிப்படுத்தும் ஆய்வு.