தமிழ் தொள்ளாயிரம் யின் அர்த்தம்

தொள்ளாயிரம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நூறின் ஒன்பது மடங்கைக் குறிக்கும் எண்.