தமிழ் தொழிற்பாடு யின் அர்த்தம்

தொழிற்பாடு

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு செயல்பாடு.