தமிழ் தொழிலாளி யின் அர்த்தம்

தொழிலாளி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    உடல் உழைப்பு தேவைப்படும் தொழிலைச் செய்பவர்.

    ‘கட்டடத் தொழிலாளி’
    ‘செருப்புத் தைக்கும் தொழிலாளி’
    ‘விவசாயத் தொழிலாளி’