தமிழ் தொழுவம் யின் அர்த்தம்

தொழுவம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (பெரும்பாலும்) மாடுகளைக் கட்டிவைக்கும் (கூரை போடப்பட்ட) இடம்.