தமிழ் தேங்காய்ப்பூ யின் அர்த்தம்

தேங்காய்ப்பூ

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    துருவி எடுக்கப்பட்ட தேங்காய்ப் பருப்பு; தேங்காய்த் துருவல்.

    ‘சுண்டலில் தேங்காய்ப்பூ போட்டிருந்தார்கள்’

  • 2

    தேங்காயின் உள்ளே குமிழ்போல முளைத்திருக்கும் வெண்ணிறப் பொருள்.