தமிழ் தேங்காய்ப்பொச்சு யின் அர்த்தம்

தேங்காய்ப்பொச்சு

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தேங்காய் நார்.