தமிழ் தேசத் துரோகி யின் அர்த்தம்

தேசத் துரோகி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தன் நாட்டின் நலனுக்கு எதிராக அல்லது எதிரி நாட்டுக்கு உதவும் வகையில் செயல்படுபவர்.