தமிழ் தேசபக்தை யின் அர்த்தம்

தேசபக்தை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நாட்டின் மீது பற்றுடைய பெண்.