தமிழ் தேசப்படம் யின் அர்த்தம்

தேசப்படம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அரசியல், நிர்வாக ரீதியான பிரிவுகளையும் நில அமைப்பையும் காட்டும் படம்.