தமிழ் தேசாபிமானம் யின் அர்த்தம்

தேசாபிமானம்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு நாட்டின் மீது அன்பு; நாட்டுப்பற்று.