தமிழ் தேசியகீதம் யின் அர்த்தம்

தேசியகீதம்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நாட்டுப்பற்றின் அடையாளமாகவும், தேசியச் சின்னமாகவும் விளங்கும் பாடல்; நாட்டுப் பண்.