தமிழ் தேட்டை யின் அர்த்தம்

தேட்டை

பெயர்ச்சொல்-ஆன

  • 1

    தெளிவு.

    ‘சங்கீதத்தில் நல்ல தேட்டையான ஞானம் உள்ளவர்’