தமிழ் தேத்தண்ணீர் யின் அர்த்தம்

தேத்தண்ணீர்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தேநீர்.