தமிழ் தேன்வதை யின் அர்த்தம்

தேன்வதை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தேனடையில் ஒரு அடுக்கு.