தமிழ் தேர்ப்பாகன் யின் அர்த்தம்

தேர்ப்பாகன்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு தேர் ஓட்டும் பணி புரிபவன்.