தமிழ் தேற்றம் யின் அர்த்தம்

தேற்றம்

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  உயர் வழக்கு உறுதி; நிச்சயம்.

  ‘அவர் இப்படிக் கூறியிருக்க மாட்டார் என்பது தேற்றம்’
  ‘‘நீயே செய்தாய்’ என்பதில் உள்ள ஏகாரம் தேற்றத்தைக் காட்டும் ஏகாரமாகும்’

 • 2

  கணிதம்
  காரணத் தொடர்பின் அடிப்படையில் நிரூபிக்கப்படும் கூற்று.

  ‘பித்தகோரஸ் தேற்றம்’