தமிழ் தேவகன்னி யின் அர்த்தம்

தேவகன்னி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (புராணங்களில்) என்றும் இளமை மாறாமல் இருப்பதாகக் கூறப்படும் தேவலோகப் பெண்.