தமிழ் தேவடி யின் அர்த்தம்

தேவடி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தேநீர் வடிக்கப் பயன்படுத்தும் வலை போன்ற அமைப்பைக் கொண்ட சாதனம்.