தமிழ் தேவ குமாரன் யின் அர்த்தம்

தேவ குமாரன்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    கடவுளின் மகனாகக் கூறப்படும் இயேசு கிறிஸ்து.