தமிழ் தோசைத்திருப்பி யின் அர்த்தம்

தோசைத்திருப்பி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தோசைக்கல்லில் உள்ள தோசையைப் புரட்டிப் போடவும் எடுக்கவும் பயன்படும் பட்டையான முன்புறமும் கைப்பிடியும் உடைய ஒரு வகைக் கரண்டி.