தமிழ் தோடம்பழம் யின் அர்த்தம்

தோடம்பழம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு சாத்துக்குடி.

    ‘தோடம்பழம் வாஙகிக்கொண்டு ஆஸ்பத்திரியில் இருக்கும் நண்பரைப் பார்க்கப் போனோம்’