தமிழ் தோலுண்ணி யின் அர்த்தம்

தோலுண்ணி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு பிடிவாதம் பிடிக்கும் நபர்.

    ‘இவன் சரியான தோலுண்ணி’
    ‘ஏன் இப்படித் தோலுண்ணித்தனமாக இருக்கிறாய்?’