தமிழ் தோள்பை யின் அர்த்தம்

தோள்பை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தோளில் தொங்கவிடும்படி பட்டை வைத்துத் தைத்த பை.