தமிழ் தையல்காரர் யின் அர்த்தம்

தையல்காரர்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஆடை தைக்கும் தொழில் செய்பவர்.