தமிழ் நகராட்சி யின் அர்த்தம்

நகராட்சி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நகர நிர்வாகத்துக்குப் பொறுப்பான உள்ளாட்சி அமைப்பு.

    ‘நகராட்சித் தேர்தல்’
    ‘நகராட்சித் தலைவர்’