தமிழ் நட்சத்திர மீன் யின் அர்த்தம்

நட்சத்திர மீன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நட்சத்திர வடிவில் தட்டையாக இருக்கும் ஒரு வகைக் கடல்வாழ் உயிரினம்.