நட்டம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : நட்டம்1நீட்டம்2

நட்டம்1

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு

நட்டம் -க்காக தமிழ்

இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள் : நட்டம்1நீட்டம்2

நீட்டம்2

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு நீளம்.

    ‘நீட்டமான கயிற்றை இடுப்பில் கட்டிக்கொண்டு கிணற்றில் இறங்கினான்’
    ‘கட்டிலை நீட்டவாக்கில் திருப்பிப்போடு’