தமிழ் நட்டம் யின் அர்த்தம்

நட்டம்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு

தமிழ் நீட்டம் யின் அர்த்தம்

நீட்டம்

பெயர்ச்சொல்-ஆன

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு நீளம்.

    ‘நீட்டமான கயிற்றை இடுப்பில் கட்டிக்கொண்டு கிணற்றில் இறங்கினான்’
    ‘கட்டிலை நீட்டவாக்கில் திருப்பிப்போடு’