தமிழ் நட்டுவாக்காலி யின் அர்த்தம்

நட்டுவாக்காலி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அளவில் பெரிதாகவும் நிறத்தில் கருப்பாகவும் இருக்கும், தேள் இனத்தைச் சேர்ந்த உயிரினம்.