தமிழ் நடம் யின் அர்த்தம்

நடம்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு நடனம்.

    ‘தில்லையில் நடம்புரியும் நடராஜர்’