தமிழ் நடிகன் யின் அர்த்தம்

நடிகன்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    திரைப்படம், நாடகம் முதலியவற்றில் பாத்திரம் ஏற்று நடிக்கும் ஆண்.