தமிழ் நடுக்கம் யின் அர்த்தம்

நடுக்கம்

பெயர்ச்சொல்

 • 1

  (உடலில் அல்லது உடலின் ஒரு பகுதியில் ஏற்படும்) கட்டுப்பாடற்ற அசைவு.

  ‘குளிர் ஊசியாகக் குத்துகிறது; கைகால்களில் நடுக்கம்’
  ‘வயதாகிவிட்டதால் கையில் நடுக்கம்; கையெழுத்துக்கூடப் போட முடியவில்லை’

 • 2

  (குரலின்) இயல்பைக் கெடுக்கும் அதிர்வு.

  ‘அவன் குரலில் நடுக்கம் இருந்தது’
  ‘பயமும் நடுக்கமும் கலந்த குரலில் அவள் பேசினாள்’

 • 3

  (ஒன்றால் அல்லது ஒருவரால் ஏற்படும்) பயம்.

  ‘விபத்துக்குப் பிறகு அவருக்குப் பேருந்தைக் கண்டாலே ஒரு நடுக்கம் ஏற்படும்’
  ‘மேடையில் ஏறிப் பேசுவது என்றால் எனக்கு நடுக்கம்’