தமிழ் நடையன் யின் அர்த்தம்

நடையன்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஊர்சுற்றித் திரியும் நாய் அல்லது கால்நடை.