தமிழ் நண்பகல் யின் அர்த்தம்

நண்பகல்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு மதியம்.

    ‘நண்பகல் உணவுக்காக வீட்டுக்குச் சென்றிருக்கிறார்’