தமிழ் நத்தார் யின் அர்த்தம்

நத்தார்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு இயேசு பிறந்த நாளைக் கொண்டாடும் பண்டிகை.

தமிழ் நீத்தார் யின் அர்த்தம்

நீத்தார்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு இறந்தவர்; மறைந்தவர்.

    ‘நீத்தார்க்கு ஆற்ற வேண்டிய கடன்’