தமிழ் நபி யின் அர்த்தம்

நபி

பெயர்ச்சொல்

இஸ்லாமிய வழக்கு
  • 1

    இஸ்லாமிய வழக்கு
    தீர்க்கதரிசி; இறைத்தூதர்.

  • 2

    இஸ்லாமிய வழக்கு