தமிழ் நீர்க்கடுப்பு யின் அர்த்தம்

நீர்க்கடுப்பு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    சிறுநீர் கழிக்கும்போது ஏற்படும் எரிச்சலும் வலியும்.