தமிழ் நீர்க்குதிரை யின் அர்த்தம்

நீர்க்குதிரை

பெயர்ச்சொல்