தமிழ் நீர்க்கோடு யின் அர்த்தம்

நீர்க்கோடு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நீரோட்டம்.