தமிழ் நீர்ச்சறுக்கு விளையாட்டு யின் அர்த்தம்

நீர்ச்சறுக்கு விளையாட்டு

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    பிரத்தியேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட பலகையின் உதவியால் கடல் அலைகளின் மேல் சறுக்கி விளையாடும் விளையாட்டு.