தமிழ் நர்த்தனம் யின் அர்த்தம்

நர்த்தனம்

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு நடனம்.

    உரு வழக்கு ‘இயற்கை எழிலின் நர்த்தனம்!’