தமிழ் நீர்நிலை யின் அர்த்தம்

நீர்நிலை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    ஆறு, ஏரி, குளம் முதலியவற்றைக் குறிக்கும் பொதுப்பெயர்.