தமிழ் நரன் யின் அர்த்தம்

நரன்

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு
  • 1

    அருகிவரும் வழக்கு (தேவர்களுக்கு எதிரிடையாகக் கூறும்போது) மனிதன்.