தமிழ் நீர்ப்பாசி யின் அர்த்தம்

நீர்ப்பாசி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நீரில் படர்ந்து வளரும் பாசி வகை.