தமிழ் நரம்பியல் யின் அர்த்தம்

நரம்பியல்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    நரம்பு மண்டலத்தின் அமைப்பையும் செயல்பாடுகளையும் நோய்களையும் பற்றிய மருத்துவத் துறை.