தமிழ் நரம்புத் தளர்ச்சி யின் அர்த்தம்

நரம்புத் தளர்ச்சி

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    (உடலில் பொதுவாக உணரப்படும்) பலகீனம்.