தமிழ் நீரிணை யின் அர்த்தம்

நீரிணை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு ஜலசந்தி.

    ‘பாக் நீரிணை’