தமிழ் நீரூற்று யின் அர்த்தம்

நீரூற்று

பெயர்ச்சொல்