தமிழ் நற்செய்தியாளர் யின் அர்த்தம்

நற்செய்தியாளர்

பெயர்ச்சொல்

கிறித்தவ வழக்கு
  • 1

    கிறித்தவ வழக்கு
    புதிய ஏற்பாட்டில் நற்செய்தியை எழுதியவர்கள்.

  • 2

    கிறித்தவ வழக்கு
    நற்செய்தியைப் பரப்புபவர்கள்.