தமிழ் நறுக்கு மீசை யின் அர்த்தம்

நறுக்கு மீசை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    அளவாகவும் சீராகவும் வெட்டப்பட்ட மெல்லிய மீசை.